09.11.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Левски на 09.11.2023г. от 15 часа

07.11.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ЛЕВСКИ НА 07.11.2023г. ОТ 17:00 часа.

06.11.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Левски на 06.11.2023г. от 02:00 часа

05.11.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ЛЕВСКИ НА  05.11.2023г. от 20:00 часа

Обявяване край на изборния ден във втори тур на изборите за произвеждане на кмет на община и кмет на кметство в община Левски, обл. Плевен на 05 ноември 2023 г.

 

04.11.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Левски на 04.11.2023г. от 10:00 часа

03.11.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ЛЕВСКИ НА 03.11.2023г. от 14 часа

02.11.2023

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-1191/31.10.2023г. от ЦИК, ОИК-Левски публикува графичен файл на одобрени бюлетини за втори тур за избор  на кмет на община и кмет на кметство с. Малчика и с. Обнова,  насрочен на 05 ноември 2023 година.

Кмет на Община Левски

Кмет на кметство с. Обнова

Кмет на кметство с. Малчика

02.11.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 02.11.2023 г.  от 15 часа. 

01.11.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 01.11.2023Г. ОТ 09:30 часа.

30.10.2023

Заседание на ОИК-Левски

Заседание на ОИК-Левски, 30.10.2023 г., 10.00 часа.

29.10.2023

Съобщение

заседани на ОИК - Левски на 29.10.2023г. от 20:50 часа

28.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК-Левски, 16:30 часа

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

заседание но ОИК Левски на 27.10.2023г. от 17:15 часа

27.10.2023

До всички председатели на СИК

Днес 27.10.2023г. след 17 часа от охраната в сградата на Община Левски, всички председатели могат да получат ключ за изборното помещение, в което ще се проведат избори за кметове и общински съветници на 29.10.2023г.

27.10.2023

Освобождаване и назначаване на член в СИК № 151600026

заседание на ОИК- ЛЕвски на 27.10.2023г. от 14ч.

26.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК НА 26.10.2023г. от 13:30 часа.

25.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ЛЕВСКИ НА 25.10.2023 г. т 16:30 часа

24.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 24.10.2023г. от 16:30 часа

22.10.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК.

ОИК-Левски уведомява, че във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Договор № 29 от 16.10.2023 г., „СИЕЛА НОРМА“ АД  предоставя Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК.

 Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

19.10.2023

Съобщение

Заседание на 19.10.2023г. от 17 часа.

15.10.2023

Достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина

На ВНИМАНИЕТО на всички членове на СИК и ПСИК!

    Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. и във връзка с

Решение № 2635-МИ / 11.10.2023г. на ЦИК, "СИЕЛА НОРМА" АД, Ви предлага възможност за достъп до дистанционните обучения на представителите на СИК и ПСИК.

Публикуваме конкретния ден и час за присъединяване към обученията:

 

На 24.10.2023г. /вторник/ от 18:00 до 18:40 часа

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

На 25.10.2023г. / сряда/ от 18:00 до 18:40 часа

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]  

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

 

КОНТАКТИ НА ОБУЧИТЕЛИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Димитър Допчев

0889 797 697

[email protected]  

Огнян Ангелов

0897 946 299

[email protected]

Иван Симеонов

0889 084 076

[email protected]

 

 

13.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК- ЛЕВСКИ на 13.10.2023г. от 16 часа

12.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА оик - ЛЕВСКИ НА 12.10.2023Г. ОТ 16 ЧАСА

 

11.10.2023

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-711/10.10.2023г. от ЦИК, ОИК-Левски публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 29 октомври 2023 година.

общински съветници

кмет на община

кметство Асеновци

кметство Аспарухово

кметство Българене

кметство Градище

кметство Изгрев

кметство Козар Белене

кметство Малчика

кметство Обнова

кметство Стежерово

кметство Трънчовица

 

 

10.10.2023

Съобщение

Заседание на ОИК - Левски, 10.10.2023 г.,12:00 часа.

 

08.10.2023

Съобщение

ОИК - Левски оповестява секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Левски, както следва:

  

 1. СЕКЦИЯ № 15160002 – СУ „Крум Попов“ – гр. Левски, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, подход от ул. „Иван Вазов“.

 

 1. СЕКЦИЯ № 151600003 – СУ „Крум Попов“ – гр. Левски, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, подход от ул. „Иван Вазов“.

 

 1. СЕКЦИЯ № 151600004 – ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски, ул. „Васил Априлов“ № 50, подход от ул. „Райна Княгиня“.

 

 1. СЕКЦИЯ № 151600008 – Сграда ЦСРИ – гр. Левски, ул. „Христо Ботев“ № 45Б, подход от ул. „Христо Ботев“

 

 1. СЕКЦИЯ № 151600011 – Клуб на пенсионера – гр. Левски, бул. „България“ № 43, подход от бул. „България

Обявява се следния адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ от гласоподаватели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението в деня на изборите:

ОБЩИНА ЛЕВСКИ

Адрес: гр. Левски, бул. „България“ № 58

Тел.: 0650 / 8-21-08, вътрешен 28 и 0879313729

На посочения адрес и телефони ще се приемат заявки до 29 октомври 2023 г. от 08:00 часа до 17:00 включително.

08.10.2023

Съобщение

Обучението на  СИК  ще се проведе на 21.10.2023 год. (СЪБОТА) от 11:00 часа, на адрес: гр. Левски, бул. „България“№ 58, в Лилавия салон на Община Левски.

07.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 07.10.2023 г. от 13 часа

06.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 06.10.2023Г. ОТ 17 ЧАСА

05.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ - ЗАМЕНИ В СИК

Уведомяваме политическите партии и коалиции, че след приемането на поименните състави на СИК, замените на членове става с писмо свободен текст, подписано от представляващ или упълномощено лице на ПП/КП (с еднократно представяне на пълномощно в което е видно, че лицето е упълномощено да прави замени в СИК) и попълнена таблица на Excel. 

Замяна-на-членове-на-СИК ЛЕВСКИ

Замяна-на-членове-на-СИК-ЛЕВСКИ

 

05.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ - ИЗИСКВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО ЗАСТЪПНИЦИ И КЪМ СПИСЪКА С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОИК-ЛЕВСКИ уведомява политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите  за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. Преписки без електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК, следва да представи в ОИК-ЛЕВСКИ следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

2-2Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

      3.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община ЛЕВСКИ, актуален към момента на подаване на заявлението в ОИК-ЛЕВСКИ. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК, следва да  представи в ОИК-ЛЕВСКИ следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 74-НС от изборните книжа.

     4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител.

     5.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията, местната коалиция, инициативния комитет или от изрично упълномощено от тях лице и се предава до 28.10.2023 г. в ОИК-Левски за публикуване на нейната интернет страницата. Преписки без електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

02.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 02.10.2023Г. ОТ 17 ЧАСА.

29.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 29.09.2023г . ОТ 16Ч.

27.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 27.10.2023Г. ОТ 17:30 часа

26.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА 26.09.2023Г. ОТ 17ЧАСА.

25.09.2023

Съобщение

Заседание на 25.09.2023г. от 17 часа.

21.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Левски на 21.09.2023г. от 17:00ч.

19.09.2023

Съобщение

Регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници се извършват съгласно РЕШЕНИЕ № 2122-МИ от 29 август 2023 г. и РЕШЕНИЕ № 2460-МИ
от 18 септември 2023 г.на ЦИК

Документи и срок за регистрация

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. 

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

4. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа)

5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

19. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

20. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител /флаш памет/, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/

Важно: Данните на кандидатите се представят и на технически носител. EXCEL ФАЙЛА  изтеглете от тук

18.09.2023

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи в общинска избирателна комисия - Левски се извършва от 20 септември до 17:00 часа на 26 септември 2023 г.  / не по - късно от 32 дни преди изборния ден /. 

18.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Левски на 18.09.2023г. от 17ч.

17.09.2023

Заседание на ОИК

Насрочено е  заседание на ОИК - Левски от 17:00 часа.

16.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Левски на 16.09.2023г. от 17:00 ч.

16.09.2023

Съобщение

Издадените Ршение № 15-МИ от 15.09.2023г.  и Ршение № 16-МИ от 15.09.2023г. поради техническа грешка се дублират и се зачитат за едно.

15.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Левски на 15.09.2023г. от 17 часа.

14.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Левски е насрочено за 17.00 часа на 14 септември 2023 г.

13.09.2023

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  на ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

В срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Левски  – Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

         В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

         Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

 1. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;
 2. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Левски, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия  Левски извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК Левски

В ОИК Левски се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

 1. решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва:
  • за кой вид избор се създава;
  • кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

 1. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 2. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 3. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 4. Удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 5. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

 

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Левски

Инициативният комитет в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК  заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

 1. решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 4. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 5. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Левски  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

 

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ОТ 14 септември 2023г. до 18 септември 2023г.  включително.

 

 

13.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Левски ще започне приема на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 Приемането на документите да се извършва от 14.09.2023г. до 18.09.2023г. включително,  всеки календарен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. на адрес: гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България” № 58, сградата на Община Левски,

- в зала 203 за периода от 14.09.2023г.  до 15.09.2023г. включително;

- в зала 304 за периода от 16.09.2023г.  до 18.09.2023г. включително;

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17.00 ч. на 18.09.2023г. 

 

12.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Левски е насрочено за 17.00 часа на 13 септември 2023 г.

11.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Левски е насрочено за 17.00 часа на 11 септември 2023 г.

10.09.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Левски е насрочено за 11.00 часа на 10 септември 2023 г.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 186-МИ / 09.11.2023

  относно: Заличаване на обявен общински съветник и обявяване на следващия кандидат за общински съветник от листата на МК “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ ЛЕВИЦАТА! /

 • № 185-МИ / 09.11.2023

  относно: Разглеждане на Определение №2059 от 08.11.2023г. на Административен съд – Плевен

 • № 184-МИ / 07.11.2023

  относно: Разглеждане на жалби до Административен съд чрез ОИК – Левски

всички решения