05.11.2015

Първо заседание на Общинския съвет

Първото заседание на новоизбраният Общински съвет Левски ще се проведе на 09.11.2015г. от 09:30ч.

26.10.2015

Насрочване на втори тур за произвеждане на избори за кмет на община и кмет на кметства на територията в общ. Левски, обл. Плевен

ОИК Левски, с решение № 167 – МИ, насрочва дата за провеждане на втори тур избори за кмет на община и кмет на кметства, а именно - 01.11.2015г.

Допуска до участие на втори тур в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА, следните кандидати:

Любка Веселинова Александрова-Българска социалистическа партия

 И Георги Евлогиев Караджов Коалиция  Бъдеще- „Реформаторски блок и ВМРО”

Допуска до участие на втори тур в изборите за

 -КМЕТ НА КМЕТСТВО с.Трънчовица:

-Блажо Михайлов Николов-Българска социалистическа партия

 и Йовчо Павлов Караджов- ПП ГЕРБ

КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Стежерово:

Веско Георгиев Маринов –ПП ГЕРБ

Диан Борисов Димитров –МК”ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ”

-Кмет на Кметство с. Изгрев

Николай Александров Русанов- ПП ГЕРБ

 и  Маргарит Веселинов Иларионов- Коалиция  Бъдеще- „Реформаторски блок и ВМРО”

-Кметство Асеновци    с . Асеновци

Атанас Михайлов Михайлов- ДПС

И Стефан Петров Личев- Българска социалистическа партия

 

20.10.2015

Съобщение

По указания на ЦИК, публикуваме сканирано копие от одобрените резпечатани образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори, както следва:

 Общински съветници

Кмет на община Левски

Кметство Асеновци

Кметство Аспарухово

Кметство Българене

Кметство Градище

Кметство Изгрев

Кметство Козар Белене

Кметство Малчика

Кметство Обнова

Кметство Стежерово

Кметство Трънчовица

18.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СИК

От линка може да изтеглите примерен протокол с решение, които да използвате в изборния ден Образец на протокол с решение

12.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.10.2015г. (събота) от 14.00ч., в Лилавия салон на Община Левски ще се проведе обучение с членовете на СИК във връзка с произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове и Национален референдум на 25.10.2015г.

 

10.10.2015

Съобщение

Информационни материали от разяснителната кампания на ЦИК може да намерите на интернет страница https://www.cik.bg/bg/40

10.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Левски определи следните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, :

 • Избирателна секция № 002 – СОУ „Крум Попов“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, подход от ул. „Иван Вазов “;
 • Избирателна секция № 003, – СОУ „Крум Попов“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, подход от ул. „Иван Вазов “ ;
 • Избирателна секция № 004 – ОУ „Максим Горки“, ул. „В. Априлов“ № 50, подход от ул. „Райна Княгиня“;
 • Избирателна секция № 011 – Клуб на пенсионера – гр. Левски, бул. „България“ № 43, подход от бул. „България“.

Заявки за помощ на гласоподавателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването могат да се правят до Общинска администрация – Левски до 24.10.2015г. от 08:00 ч. до 17:00 ч. и на 30.10.2015 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч. при втори тур на изборите за общински съветници и кметове в община Левски.

Заявките се приемат на адрес: гр. Левски, бул. „България“ № 58 и на тел. 0650/8-21-08, вътрешен 28.

 

 

ВАЖНО!

 1. Когато избирателят е с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
 2. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
 3. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
 4. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 5. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
 6. Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
 7. На избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при гласуването в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. ще се оказва помощ в зависимост от индивидуалната нужда на всеки, след заявка.
09.10.2015

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

На 17.10.2015г. (събота) от 14.00ч., в Лилавия салон на Община Левски ще се проведе обучение с членовете на СИК във връзка с произвеждане на местните избори за общински съветници и кметове и Национален референдум на 25.10.2015г.

07.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

07.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ - ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

Електронна таблица на списък за застъпници

25.09.2015

ГРАФИК – ДЕЖУРСТВА

СПИСЪК НА ОИК – ЛЕВСКИ, ОБЛ. ПЛЕВЕН

Трите имена

GSM

Позиция в ОИК

1.

Надя Йорданова Георгиева

0884142148 – служебен

 

Председател

 

2.

Георги Кръстев Угринов

0884213226 - служебен

Зам.-председател

 

3.

Тошко Кирилов Янев

0884213226 - служебен

Секретар

 

4.

Илиана Миткова Спасова-Димитрова

0884213226 - служебен

Член

 

5.

Илка Петрова Динчева

0884213226 - служебен

Член

 

6.

Петя Николаева Симеонава

0884213226 - служебен

Член

 

7.

Мелиха Феимова Зенолова

0884213226 - служебен

Член

 

8.

Николай Ненов Христов

0884213226 - служебен

Член

 

9.

Елмира Дианова Минчева

0884213226 - служебен

Член

 

10.

Илиян Младенов Иванов

0884213226 - служебен

Член

 

11.

Георги Димитров Върбанов

0884213226 - служебен

Член

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК

 

Ден от седмицата

7,00-13,00 ч.

13,00-19,00 ч.

19,00-07,00ч.

събота

Т.Янев

Н.Георгиева

Г.Върбанов

И. Динчева

Н.Христов

П. Симеонова

Г.Угринов

Е. Минчева

 

неделя

 

Т.Янев

 

Н.Христов

Г.Угринов

Н.Георгиева

И. Иванов

М. Зенолова

И. Динчева

 

И. Спасова

Е. Минчева

 

понеделник

 

Т.Янев

Н.Георгиева

 

И.Спасова

П. Симеонова

Г.Върбанов

Е. Минчева

М. Зенолова

Г.Угринов

 

И. Динчева

 

вторник

М. Зенолова

П. Симеонова

Н.Христов

Е. Минчева

И. Динчева

Т.Янев

Н.Георгиева

И. Иванов

 

сряда

 

И. Иванов

Г.Върбанов

П. Симеонова

Е. Минчева

Г.Угринов

И. Спасова

 

И. Динчева

Н.Георгиева

четвъртък

 

 

Т.Янев

 

 

Г.Угринов

М. Зенолова

И. Иванов

Е.Минчева

И. Динчева

Г. Върбанов

Н. Христов

Н.Георгиева

 

петък

 

Т.Янев

Н.Георгиева

П. Симеонова

Н.Христов

И. Динчева

М. Зенолова

Г. Угринов

Е. Минчева

 

И.Спасова

 

 

 

24.09.2015

Съобщение

Номера на партиите и местните коалиции  в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове в община Левски, насрочени за 25.10.2015 г., както са изтеглени на проведния жребии, е както следва:

Наименование на ПП/МК в бюлетината за гласуване

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

2

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

3

ПП ГЕРБ

4

Движение за права и свободи - ДПС

5

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

6

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

7

Коалиция “БЪДЕЩЕ“ /Реформаторски блок и ВМРО – Българско национално движение/

8

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

9

ПП АТАКА

10

Политическа партия “Солидарност“

11

МК „ЗА ЛЕВСКИ БДЦ – ББЦ“

12

МК „ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ“

13

23.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК - Левски за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015г.   

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници – 23.10.2015г., 18.00ч.

Регистриране от ОИК – Левски на застъпници – 24 октомври 2015 г., 17,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници

Изборни книжа: Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия и местна коалиция не може да надвишава броя на секциите /30/ на територията на община Левски.

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК - Левски на хартиен носител и в структуриран електронен вид  и на електронен носител в excel формат по образец, описан в Приложение №68-МИ

 

                                                                               

20.09.2015

Съобщение

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 13.30 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите и местните коалиции, регистрирани в  ОИК - Левски,   в бюлетините за гласуване, както и за реда за участие на регистрираните партиите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Жребият ще се състои в сградата на Община Левски, бул. „България", № 58, ет.2, в Лилавия салон.

16.09.2015

образец-листи

СПИСЪК
с данни за заявена за регистрация кандидатска листа, издигната от ПП/КП/МК ..............................
                 
№ по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Наименование на партията / коалицията / ИК вид избор: общински съветник /кмет на община/кмет на кметство Община, където е заявен за регистрация кандидата Населено място /само за кандидат за кметство/
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                
40                
41                
14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Левски, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 16 септември 2015 г., 9:00ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- гр. Левски, бул. „България“ №58, ет. 3, зала 304

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение № 55-МИ/14.09.2015г. на Общинска избирателна комисия - Левски, данните на кандидатите се представят и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

10.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Левски ще проведе заседание на 10.09.2015г. от 17.00ч.

09.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Левски ще проведе заседание на 09.09.2015г. от 17.00ч.

08.09.2015

Единни номера на избирателните секции при произвеждане на избори за съветници кметове в общ.Левски,обл.Плевен,насрочени за 25.10.2015г.

 

Населено

място

Секция

Гласуват в:

1

гр. Левски

151600001

Клуба на ул. „ Малчика “ № 19

2

гр. Левски

151600002

Гласува в училище „ Крум Попов “ на ул. „ Иван Вазов “ №4

3

гр. Левски

151600003

Гласува в училище „ Крум Попов “ на ул. „ Иван Вазов “ №4

4

гр. Левски

151600004

Гласува в училище „ Максим Горки “ на ул.„Васил Априлов “ № 50

5

гр. Левски

151600005

Гласува в клуба в квартал 141, парцел 1

6

гр. Левски

151600006

Гласува в училище   „ Христо Ботев “ на ул. „ Отец Пайсии “ № 10

                                                                                                

7

гр. Левски

151600007

Гласува в училище „ Христо Ботев “ на ул. „ Отец Пайсии “ № 10

 

8.

гр. Левски

151600008

Гласува в клуба на                         ул. „ Ангел Кънчев “ № 22 А

 

9.

гр. Левски

151600009

Гласува в клуба на ул. „ Райко Даскалов “ № 42 А

 

10.

гр. Левски

151600010

Гласува в ПГТЛП на ул. „ Антим I “ № 11

11.

гр. Левски

151600011

Гласува в клуба на пенсионера на бул. „ България “ № 43

12.

гр. Левски

151600012

Гласува в ПГТЛП на ул. „ Антим I “ № 11

13.

гр. Левски

151600013

Гласува в ЖП общежитие на ул. „ Локомотив “ № 10

 

 

 

 

14.

с. Асеновци

151600015

Гласува в ОУ „ Христо Ботев “

 

15.

с. Асеновци

151600016

Гласува в ОУ „ Христо Ботев “

 

16.

с. Аспарухово

151600017

Гласува в клуба на пенсионера

17.

с. Божурлук

151600018

Гласува в Читалището

18.

с. Българене

151600019

Гласува в кметството

 

19.

с. Варана

151600020

Гласува в Читалището

20.

с. Градище

151600021

Гласува в клуба на пенсионера

21.

с. Градище

151600022

Гласува в салона на                      ул.” Тараклъка “

22.

с. Изгрев

151600023

Гласува в Читалището

23.

с. К.Белене

151600024

Гласува в клуба на пенсионера на ул. „ Съединение “ № 32

24.

с.Малчика

151600025

Гласува в ОУ „Васил Левски “

25.

с.Малчика

151600026

Гласува в ОУ „Васил Левски “

26.

с. Обнова

151600027

Гласува в сградата на Селкооп „Сила“  

27.

с. Обнова

151600028

Гласува в клуба на пенсионера

28.

с. Обнова

151600029

Гласува в ОУ „Н. Рилски “

29.

с. Стежерово

151600030

Гласува в читалището на               ул. „Люляк“ № 2

30.

с. Трънчовица

151600031

Гласува в Читалището

 

Всичко

30

 

07.09.2015

Приемането на документи за регистрация на партии/ коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Приемането на документи за регистрация на партии/ коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на територията на община Левски  започва на 09.09.2015г., съгласно Решение № 8 - МИ/07.09.2015г. на ОИК - Левски.

         Приемането на документите ще се извършва от 09.09.2015г. всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. на адрес: гр.Левски, обл. Плевен, бул. „България” № 58, сградата на Община Левски, зала 304

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18, 00 ч. на 14.09. 2015г.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 222-МИ / 28.08.2019

  относно: Избор на членове за предаване на общинската администрация - Левски за архивиране изборни книжа и печати на ОИК – Левски с мандат 2015-2019г. от изборите за произвеждане на общински съветници и кметове и Национален референдум.

 • № 221-:МИ / 30.04.2019

  относно: Прекратяване пълномощията на Детелин Емилов Николов – кмет на кметство с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен, обявен с Решение № 177-МИ/26.10.2015г.

 • № 220-МИ / 14.09.2018

  относно: Уведомяване на Централна избирателна комисия за изготвяне на предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Трънчовица, община Левски, обл. Плевен.

всички решения