07.03.2021

Избирателна активност II тур

Частичен избор за кмет на кметство Стежерово                                                                       07.03.2021 г. (II тур)
ОИК - Левски Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 358 44 123 217
% гласували   12,29% 34,36% 60,61%
28.02.2021

Гласували към 17.30ч.

Частичен избор за кмет на кметство Стежерово                                                                       28.02.2021 г. (I тур)
ОИК - Левски Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 358 44 120 216
% гласували   12,29% 33,52% 60,34%
19.02.2021

Образец на бюлетина

На основание т.7 от Решение №1823-МИ от 9.06.2020г. и писмо с изх. № ЧМИ-15-18/18.02.2021г. ОИК-Левски публикува на интернет стпраницата си предпечатен образец на бюлетини за гласуване в частични избори за кмет на кметство Стежерово на 28.02.2021г. 

17.02.2021

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

В изборите за произвеждане на кмет на кметство Стежерово на 28.02.2020г. За избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването са осигурени всички условия за упражняване правото си на вот в избирателната секция.

Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията, спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза, докато избирателят гласува.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

05.02.2021

Съобщение

Кандидати за кмет на кметство Стежерово в частични избори на 28 февруари 2021г.:

1. Александър Христов Димитров, издигнат от ПП „Републиканци за България“;

2. Георги Руменов Георгиев, издигнат от ПП ГЕРБ;

3. Диан Борисов Димитров, издигнат от ПП БЗНС;

4. Пепа Георгиева Костова, издигант от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

21.01.2021

Съобщение

ОИК-Левски ще приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частични избори за кмет на кметство Стежерово, общ. Левски, обл. Плевен, насрочени на 28 февруари 2021 г.от 25.01.2021г. до 28. 01. 2021г.,  всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. на адрес: гр. Левски, обл. Плевен, бул. „България” № 58, сградата на Община Левски, стая 310.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17, 00 ч. на 28. 01. 2021г.

04.01.2021

Указ № 306 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, на 28 февруари 2021 г. (обн., ДВ, Брой: 111, от 31.12.2020 г.)

УКАЗ № 306

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, на 28 февруари 2021 г. Издаден в София на 22 декември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

12.02.2021

Съобщение

Обучението на членовете на СИК в частични избори за кмет на кметство Стежерово ще се проведе на 20.02.2021г (събота) от 14.00ч. в ст. 304.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 220-ЧМИ / 07.03.2021

    относно: Приключване на работа на изчислителния пункт в изборите за произвеждане на кмет на кметство Стежерово на 07.03.2021 г.

  • № 219-ЧМИ / 07.03.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Стежерово, Община Левски на 07.03.2021г., втори тур

  • № 218-ЧМИ / 07.03.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден на втори тур на частични избори за произвеждане на кмет на кметство Стежерово, в общ. Левски, обл. Плевен, 07.03.2021 г.

всички решения