Общинска избирателна комисия Левски


РЕШЕНИЕ
№ 186-МИ
Левски, 09.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на обявен общински съветник и обявяване на следващия кандидат за общински съветник от листата на МК “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ ЛЕВИЦАТА! /

Във връзка с избирането на Кольо Петров Домеников за заместник  кмет на Община Левски на и обявяването му за избран общински съветник с Решение №162-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК- Левски, издигнат от листата на местната коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ЛЕВИЦАТА!”. ОИК-Левски следва да прекрати правомощията му като общински съветник.

Същият  е класиран под №5 съобразно броя на получените предпочитания (преференции), включени в списък Б за съответната кандидатска листа. Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет – Левски от квотата на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, е 5 (пет) лица.

Следващият кандидат, който следва да бъде обявен за общински съветник, съобразно подредбата в листатата на местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ЛЕВИЦАТА!/” е Галина Богданова  Кирилова, записан под № 7 в списък Б, получила 85 (осемдесет и пет) преференции.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1, чл.453 и чл.454, ал.6 във вр. с чл.458, ал.1 от ИК и чл.30, ал.4 т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия – град Левски,

РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА от списъка на избраните общински съветници Кольо Петров Домеников с ЕГН *** – обявен за избран за общински съветник в община Левски, издигнат от местна коалиция МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ЛЕВИЦАТА!/.

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН следващият кандидат от листата на МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ЛЕВИЦАТА!/, а именно: Галина Богданова Кирилова с ЕГН *** и издава удостоверение.

 АНУЛИРА УДОСТОВЕРЕНИЕ № 09/01.11.2023г., издадено от ОИК – Левски на Кольо Петров Домеников.

ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение на Галина Богданова Кирилова, с ЕГН ………., която е обявена за избран общински съветник в община Левски, издигната от местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ЛЕВИЦАТА!”.

 

Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Плевен.

Решението може да се обжалва до тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, съгласно чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Донка Димитрова Енчева

Секретар: Валентина Симеонова Иванова

* Публикувано на 09.11.2023 в 15:43 часа

Календар

Решения

  • № 186-МИ / 09.11.2023

    относно: Заличаване на обявен общински съветник и обявяване на следващия кандидат за общински съветник от листата на МК “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/ ЛЕВИЦАТА! /

  • № 185-МИ / 09.11.2023

    относно: Разглеждане на Определение №2059 от 08.11.2023г. на Административен съд – Плевен

  • № 184-МИ / 07.11.2023

    относно: Разглеждане на жалби до Административен съд чрез ОИК – Левски

всички решения