Общинска избирателна комисия Левски


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Левски, 28.10.2019

ОТНОСНО: Избиране на общински съветници

Днес, 28.10.2019 г. г., в 10.00ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е триста тридесет и девет / 339   /   гласове.

(с думи)                (с цифри)

 

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: няма

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

 

                                    Двадесет и един                                          21

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

4

 ПП АТАКА

Нула                                             0

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Нула                                             0

14

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Два                                               2              

42

партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Нула                                             0

43

ПП ГЕРБ

Три                                               3

51

ВОЛЯ

Нула                                             0

55

Движение за права и свободи – ДПС

Три                                               3

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Седем                                          7

60

ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

Нула                                             0

67

Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

Шест                                            6

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

4.

ПП АТАКА

101

Румяна Стефанова Петкова

А

43

8.

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

101

Александър Филипов Филипов

А

47

102

Христанка Михайлова Христова

А

19

103

Иван Янков Александров

А

19

104

Петя Иванова Петрова

А

18

105

Милен Стилиянов Петров

Б

4

106

Милена Петрова Романова

А

16

107

Александър Борисов Ангелов

Б

6

108

Мариета Ангелова Любенова

А

15

109

Веселин Георгиев Стефанов

Б

1

110

Силвия Милчева Кънчева

Б

9

111

Валентин Христакиев Савов

Б

8

112

Нели Красимирова Крумова

Б

1

113

Ненчо Димитров Върбичков

Б

5

114

Моника Георгиева Никодимова

Б

3

115

Петър Михайлов Караиванов

Б

5

116

Маргарита Асенова Кавръкова

Б

3

117

Галя Прокопиева Спиридонова

Б

6

118

Емилия Иринчева Йорданова

Б

11

119

Силвия Ценова Петкова

Б

7

120

Борислав Минев Божанов

Б

4

14.

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

101

Александър Христов Кисьов

А

154

102

Владислав Георгиев Минчев

А

95

103

Петя Михайлова Първанова

А

70

104

Виргиния Атанасова Атанасова

Б

10

105

Йордан Цветанов Костов

А

108

106

Димитър Петров Асенов

Б

27

107

Ярослав Борисов Николов

Б

8

108

Георги Владимиров Борисов

Б

21

109

Ваньо Петров Пейчев

Б

30

110

Йова Цветанова Георгиева

Б

15

111

Мирослав Любенов Кунев

Б

16

112

Наталия Кирилова Чингова

Б

28

42.

партия на ЗЕЛЕНИТЕ

101

Валери Ангелов Димитров

А

25

102

Тодор Гатев Тодоров

Б

0

103

Цанка Райкова Трифонова

А

3

104

Недко Великов Ламбев

Б

0

43.

ПП ГЕРБ

101

Дочко Димитров Дочев

А

370

102

Даниела Ценкова Георгиева

Б

22

103

Валентинка Дженева Райкова

Б

43

104

Ичко Асенов Раденцов

Б

59

105

Христо Валентинов Бъчваров

Б

66

106

Ралица Мирославова Цветанова

Б

29

107

Евелина Евгениева Владимирова

Б

12

108

Александър Иванов Раденцов

Б

25

109

Анелия Миланова Тотева

Б

19

110

Надка Василева Димова

Б

32

111

Любомир Божидаров Терзиев

Б

15

112

Александър Трифонов Александров

Б

16

113

Павлинка Тодорова Маринчева

Б

14

114

 Петър Величков Караиванов

Б

18

115

Зорница Георгиева Сургова-Стоянова

Б

21

116

Албена Вескова Минчева

Б

17

117

Яница Ангелова Калонкина

Б

41

118

Ивелина Ангелова Щерева

Б

14

119

Иван Петев Пенчев

Б

42

120

Анета Петкова Гешева

Б

26

121

Димитър Блажев Гърков

Б

50

51.

ВОЛЯ

101

Сашо Матеев Матеев

А

90

55.

Движение за права и свободи – ДПС

101

101. Тома Юлиянов Терзиев

А

385

102

102. Айля Ниязи Ибрахим

А

110

103

103. Фаик Юнус Ибрахим

А

74

104

104. Атанас Михайлов Михайлов

Б

2

105

105. Николай Северинов Михайлов

Б

25

106

106. Милан Тодоров Миланов

Б

8

107

107. Мелиха Феимова Зенолова

Б

17

108

108. Емил Ангелов Йорданов

А

80

109

109. Ахил Найденов Иванов

Б

8

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

101

Любка Веселинова Александрова

А

760

102

Кольо Петров Домеников

Б

79

103

Елка Любенова Ангелова

Б

51

104

Галина Богданова Кирилова

Б

101

105

Радослав Георгиев Рачев

А

178

106

Христина Иванова Стоянова

Б

25

107

Анелия Цветанова Кирчева-Любенова

Б

113

108

Маргарита Стефанова Тодорова

Б

46

109

Валентин Илиев Ангелов

Б

28

110

Ваня Стефанова Толева

Б

134

111

Пламен Трифонов Любенов

Б

44

112

Йордан Дончев Любенов

Б

60

113

Павлина Блажева Терзийска

Б

65

114

Пепа Радева Стоянова

Б

47

115

Марин Петров Маринов

Б

40

116

Станка Стоянова Георгиева

Б

24

117

Йордан Горанов Рогашки

Б

24

118

Ванеса Владимирова Дихонова

Б

139

119

Асен Сашев Асенов

Б

73

120

Анатоли Светлинов Антонов

Б

91

60.

ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

101

Георги Христов Младенов

А

81

102

Християн Боянов Стефанов

А

12

103

Христо Петров Христов

А

22

104

 Георги Атанасов Стефанов

Б

9

105

Александър Свиленов Личев

Б

8

106

Бако Валентинов Баков

Б

0

107

Анатоли Иванов Алексиев

Б

3

108

Янко Ерменков Томов

Б

1

109

Анна Иванова Петрова

Б

1

110

Вилислава Веселинова Василева

Б

4

111

Вилислава Мирославова Матеева

Б

0

112

Десислава Михайлова Гъркова

Б

3

113

Горица Йорданова Горчева

Б

1

114

Калоян Огнянов Нешков

Б

3

67.

Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

101

Здравко Тодоров Дафинов

А

304

102

 Борислав Крумов Цанов

А

132

103

Анатоли Любомиров Ангелов

Б

57

104

 Мирослав Иванов Мандичев

Б

98

105

Иван Пейков Илиев

Б

103

106

Христо Васков Христов

Б

46

107

Георги Евлогиев Караджов

Б

110

108

Николай Атанасов Любенов

А

217

109

Снежана Димитрова Благоева

Б

16

110

Павлина Крумова Петкова

Б

17

111

Илийчо Методиев Евлогиев

А

126

112

Любен Сашев Начев

Б

31

113

Орлин Весков Филев

Б

21

114

Евелин Момчилов Минчев

А

172

115

Теодора Димитрова Чобанова-Николаева

Б

13

116

Александър Стефанов Георгиев

Б

13

117

Александър Александров Минков

Б

44

118

Константин Николаев Костадинов

Б

28

119

Йовчо Павлов Караджов

Б

23

120

Александър Светославов Методиев

Б

95

121

 Стефан Борисов Владимиров

А

126

68.

ИЛЧО СТЕФАНОВ ГАНЧЕВ - независим

101

Илчо Стефанов Ганчев

 

268

69.

ВЕСЕЛИН ЗАРЕВ ПЛАЧКОВ - независим

101

Веселин Зарев Плачков

 

176

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.

Айля Ниязи Ибрахим

Движение за права и свободи - ДПС

 

2.

Александър Христов Кисьов

Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско възраждане)

 

3.

Анелия Цветанова Кирчева- Любенова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

4.

Борислав Крумов Цанов

Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

 

5.

Валентинка Дженева Райкова

ПП ГЕРБ

 

6.

Галина Богданова Кирилова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

7.

Даниела Ценкова Георгиева

ПП ГЕРБ

 

8.

Дочко Димитров Дочев

ПП ГЕРБ

 

9.

Евелин Момчилов Минчев

Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

 

10.

Елка Любенова Ангелова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

11.

Емил Ангелов Йорданов

Движение за права и свободи - ДПС

 

12.

Здравко ТодоровДафинов

Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

 

13.

Илийчо Методиев Евлогиев

Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

 

14.

Йордан Цветанов Костов

Политическа партия АБВ(Алтернатива за българско възраждане)

 

15.

Кольо Петров Домеников

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

16.

Любка Веселинова Александрова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

17.

Николай Атанасов Любенов

Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

 

18.

Радослав Георгиев Рачев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

19.

Стефан Борисов Владимиров

Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

 

20.

Тома Юлиянов Терзиев

Движение за права и свободи - ДПС

 

21.

Христина Иванова Стоянова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.


 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

                          Надя Йорданова Георгиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………….

                           Блажо Михайлов Николов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

                                Илка Петрова Динчева

СЕКРЕТАР: .....................................

                                  Тошко Кирилов Янев

ЧЛЕНОВЕ:

1.Валентина Милчева Маринова

2.Георги Димитров Върбанов

3. Донка Димитрова Енчева

4. Инна Детелинова Атанасова                       

5. Петя Николаева Симеонова                         

6.  Светла Стефанова Георгиева                                                  

7. Севдие Мустафова Алиева

8. Николай Ненов Христов

9. Георги Кръстев Угринов

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Надя Йорданова Георгиева

Секретар: Тошко Кирилов Янев

* Публикувано на 28.10.2019 в 16:08 часа

Свързани решения:

152-МИ/31.10.2019

Календар

Решения

 • № 262-МИ / 24.11.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с. Асеновци, община Левски и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 223-МИ / 11.05.2021

  относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски

 • № 222МИ / 11.05.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Аспарухово, общ. Левски.

всички решения