Общинска избирателна комисия Левски


РЕШЕНИЕ
№ 134-МИ
Левски, 28.10.2019

ОТНОСНО: Определяне от ОИК - Левски чрез жребий на реда в списъка на двама от избраните кандидати за общински съветници от Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС) при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В изпълнение на задълженията на ОИК - Левски, уредени в чл.456, определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания/ преференции/ по чл.437,ал.4 и 5,  и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение №5, във вр. с чл. 454 ал.4 от Изборния кодекс  следва да бъде проведен жребий, когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания/ преференции/ редът им в списъка се определя от ОИК, чрез жребии проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или

Предвид изложеното и на основание по чл.437,ал.4 и 5,  и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение №5, във вр. с чл. 454 ал.4 от Изборния кодекс ,  Общинската избирателна комисия в гр. Левски

Р Е Ш И:

След проведен жребий от Общинска избирателна комисия -  на 28.10.2019 г. от 09,00 часа , в стая 304 на Общината,  бул. ”България” № 58, ет3  двамата кандидати от Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС) – Стефан Борисов Владимиров и Илийчо Методиев Евлогиев за общински съветници с получени еднакви преференции да бъдат подредени както следва:

Илийчо Методиев Евлогиев

Стефан Борисов Владимиров

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Надя Йорданова Георгиева

Секретар: Тошко Кирилов Янев

* Публикувано на 28.10.2019 в 16:05 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 24.11.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с. Асеновци, община Левски и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 223-МИ / 11.05.2021

    относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски

  • № 222МИ / 11.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Аспарухово, общ. Левски.

всички решения