Общинска избирателна комисия Левски


РЕШЕНИЕ
№ 133-МИ
Левски, 28.10.2019

ОТНОСНО: Вземане на решение за внасяне на корекция в компютърния запис на протокола на ПСИК № 151600032

При получаване на предложение за протокол на общинска избирателна комисия – Левски за избиране на общински съветници, от Изчислителния пункт, заместник-председателят на ОИК – констатира, че броят на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал.1 от ИК (Буква А) не съответства на броя на получените – 19 000 бюлетини за избор на общински съветници.  В тази колана е вписана цифрата - 19005 броя, която противоречи на действително получените бюлетини.

При извършена проверка на секционните избирателни протоколи ОИК-Левски установи, че в протокола за избиране на общински съветници на ПСИК № 151600032, е извършена веднъж поправка в Част I  веднъж е поправен от 95 – получени по чл. чл. 215, ал.1 от ИК на 100, което не съответства на броя на получените от протокола за предаване и приемане на книжа и материали на ПСИК. В същият е вписан, че горепосочената ПСИК е получила 95 бюлетини за избор на общински съветник.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 и  Решение № 1112- МИ /16.09.2019 на ЦИК, ОИК – Левски.

Р Е Ш И:

 1. Анулира Приемо-предавателна разписка № 151600004064 от 28.10.2019г. от 06.41 ч.
 2. Да се извърши корекция в записа на потвърдения протокол на ПСИК № 151600032 за избор на общински съветници и да се издаде нова Приемо-предавателна разписка.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Надя Йорданова Георгиева

Секретар: Тошко Кирилов Янев

* Публикувано на 28.10.2019 в 16:03 часа

Календар

Решения

 • № 262-МИ / 24.11.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с. Асеновци, община Левски и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 223-МИ / 11.05.2021

  относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски

 • № 222МИ / 11.05.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Аспарухово, общ. Левски.

всички решения