Общинска избирателна комисия Левски


РЕШЕНИЕ
№ 223-МИ
Левски, 11.05.2021

ОТНОСНО: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски

На основание чл. 87, ал.1, т.1 и т.30  и чл. 463, ал.1- 3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 42, ал.1, т.1 във връзка с т. 8  от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – град Левски

РЕШИ:

 

Да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет - Левски заверен препис на влязлото в сила Решение № 222-МИ/11.05.2021 г. на ОИК – Левски с доказателства за влизането му в сила, въз основа на които ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, Община Левски, Област Плевен.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

 

 

Председател: Надя Йорданова Георгиева

Секретар: Тошко Кирилов Янев

* Публикувано на 11.05.2021 в 20:37 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 24.11.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с. Асеновци, община Левски и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 223-МИ / 11.05.2021

    относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски

  • № 222МИ / 11.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Аспарухово, общ. Левски.

всички решения