Общинска избирателна комисия Левски


РЕШЕНИЕ
№ 149-МИ
Левски, 28.10.2019

ОТНОСНО: Постъпила жалба чрез Административен съд-Плевен от инж. Наталия Кирилова Чингова с искане за проверка на протокол на секционна избирателна комисия № 151600012.

В ОИК -  Левски е постъпила разпореждане по електронната поща от Административен съд – Плевен с Вх. № 117/28.10.2019г. в 16.40ч. за постъпила жалба от инж. Наталия Кирилова Чингова с искане за проверка на протокол на секционна избирателна комисия № 151600012.

Горепосоченото лице е установило при разглеждане на сканирания протокол на СИК № 151600012 за избиране на общински съветници, че под номер 112 на ПП АБВ не са отчетени преференции.

Същата е кандидат за общински съветник от листата на ПП АБВ под № 112 от бюлетината за избиране на общински съветници в община Левски.

Г-жа Чингова твърди, че е гласува за себе си, а в протокола не са отразени преференции.

 При извършената проверка на протокола на СИК № 151600012 за избиране на общински съветници членове на ОИК- Левски установиха, че под номер 112 на ПП АБВ не са отчетени преференции.

         Предвид на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с чл. 459, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Левски.

Р Е Ш И:

Жалбата е недопустима, тъй като протоколът на СИК не подлежи на самостоятелно оспорване.

На оспорване съгласно чл. 459, ал.1 от Изборния кодекс подлежат резултатите от гласуването за избиране на общински съветници, обявени с Решение № 135-МИ/28.10.2019г. на ОИК-Левски.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл.88, ал.1 от ИК.

Председател: Надя Йорданова Георгиева

Секретар: Тошко Кирилов Янев

* Публикувано на 28.10.2019 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 24.11.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с. Асеновци, община Левски и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 223-МИ / 11.05.2021

    относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски

  • № 222МИ / 11.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Аспарухово, общ. Левски.

всички решения