Общинска избирателна комисия Левски


РЕШЕНИЕ
№ 234-ЧМИ
Левски, 03.09.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на секционна избирателна комисия (СИК) в кметство Аспарухово, Община Левски при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен на 03 октомври 2021г.

    Постъпило е предложение от Кмета на Община  Левски с изх. № РД-08-00-1334 от 03.09.2020г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на СИК в кметство Аспарухово, Община Левски при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен на 03 октомври 2021г. заедно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 на Изборния кодекс.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение състава на секционните избирателни комисии на територията на община Левски.

 

    На основание чл.87, ал.1, т.5 и чл.91, ал.11 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Левски,                                                                           

 

 

Р Е Ш И:

 

    Назначава състава на СИК в кметство Аспарухово, община Левски при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен на 03 октомври 2021г., а именно:

 

Трите имена

ЕГН

Длъжност

1

Ралица Красимирова Петрова

 

Председател

2

Ванеса Владимирова Дихонова

 

Зам.-председател

3

Емилия Иринчева Йорданова

 

Секретар

4

Виолета Иванова Атанасова

 

Член

5

Митко Кръстинов Цветанов

 

Член

6

Мурадие Мюмюналиева Ахмедова

 

Член

7

Наталия Кирилова Чингова

 

Член

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл.88, ал.1 от ИК.

Председател: Надя Йорданова Георгиева

Секретар: Тошко Кирилов Янев

* Публикувано на 03.09.2021 в 15:38 часа

Календар

Решения

  • № 261-ЧМИ / 10.10.2021

    относно: Приключване на работа на изчислителния пункт в изборите за произвеждане на кмет на кметство Аспарухово на 10.10.2021 г., втори тур

  • № 260-ЧМИ / 10.10.2021

    относно: Обявяване на резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Аспарухово, Община Левски на 10.10.2021г., втори тур

  • № 259-ЧМИ / 10.10.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден на частични избори за произвеждане на кмет на кметство Аспарухово, в общ. Левски, обл. Плевен, 10.10.2021 г., на втори тур

всички решения